Niet aangeboren hersenletsel

Gevolgen niet aangeboren hersenletsel

Vaak leveren gewone, dagelijkse taken problemen op. Activiteiten die voorheen vanzelfsprekend waren. En wat mensen soms verbaasd is dat denken nog veel meer vermoeidheid geeft dan doen! Dit kan op het gebied zijn van wonen, voor jezelf zorgen, werken, studie of dagbesteding. Het moeilijke is dat niet aangeboren hersenletsel niet altijd even zichtbaar is ‘aan de buitenkant’, waardoor het voor uzelf en uw omgeving moeilijk te begrijpen kan zijn.

Wellicht kunt u ‘alles’ maar bent u altijd moe. Of meerdere dingen tegelijk doen lukt u niet meer. Uiteindelijk levert iets een probleem op als iemand niet meer kan doen wat hij wil of moet doen door klachten. Gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn dat u activiteiten uit de weg gaat, het gevoel heeft niet meer mee te komen of weinig interesse meer heeft activiteiten te ondernemen, omdat het te veel energie kost.

Ook komt het voor dat een cliënt zelf geen problemen ervaart maar de omgeving des te meer. De cliënt (en zijn/haar omgeving) kunnen tegen onbegrip aanlopen, of zich onbegrepen voelen omdat het voor de niet directe omgeving niet duidelijk is wat er aan de hand is.

 

Neem contact op

Koopman Ergotherapie
Overweg 3
1713 HX Obdam

t 06 8111 9029
e info@koopmanergotherapie.nl
www.koopmanergotherapie.nl

Kamer van Koophandel: 679 85 785
AGB code zorgverlener: 8800 2337
AGB praktijkcode: 8805 1694