Gevolgen niet aangeboren hersenletsel

Vaak leveren gewone, dagelijkse taken problemen op. Activiteiten die voorheen vanzelfsprekend waren. En wat mensen soms verbaasd is dat denken nog veel meer vermoeidheid geeft dan doen! Dit kan op het gebied zijn van wonen, voor jezelf zorgen, werken, studie of dagbesteding. Het moeilijke is dat niet aangeboren hersenletsel niet altijd even zichtbaar is ‘aan de buitenkant’, waardoor het voor uzelf en uw omgeving moeilijk te begrijpen kan zijn.

Wellicht kunt u ‘alles’ maar bent u altijd moe. Of meerdere dingen tegelijk doen lukt u niet meer. Uiteindelijk levert iets een probleem op als iemand niet meer kan doen wat hij wil of moet doen door klachten. Gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn dat u activiteiten uit de weg gaat, het gevoel heeft niet meer mee te komen of weinig interesse meer heeft activiteiten te ondernemen, omdat het te veel energie kost.

Ook komt het voor dat een cliënt zelf geen problemen ervaart maar de omgeving des te meer. De cliënt (en zijn/haar omgeving) kunnen tegen onbegrip aanlopen, of zich onbegrepen voelen omdat het voor de niet directe omgeving niet duidelijk is wat er aan de hand is.

 

 

 

 

 

 

Voorkomende klachten bij niet aangeboren hersenletsel

Klachten die ik vaak van cliënten met niet aangeboren hersenletsel (en/of hun naasten) terug hoor zijn:

 • concentratieproblemen
 • geheugenproblemen
 • vertraagd in denken en doen
 • moeite met plannen (verlies van overzicht)
 • moeite met meerdere dingen tegelijk doen
 • dagelijkse activiteiten niet meer (naar tevredenheid) kunnen uitvoeren door bijvoorbeeld verlies van overzicht of moeite om de volgorde van handelingen uit te voeren
 • re-integratie loopt vast
 • tot niets meer komen
 • alles te druk vinden (nergens meer heen willen, of wel gaan maar daarna ziek zijn)
 • thuis niet kunnen toepassen wat in de revalidatie geleerd is
 • overgevoelig voor licht, drukke beelden en/of geluid
 • vermoeidheid
 • slaapproblemen
 • burn-out klachten (overbelast raken)
 • hoofdpijn
 • uit conditie raken (door minder aan te kunnen en hierdoor minder gaan doen)
 • karakterveranderingen (met name door mantelzorger genoemd), zoals impulsiever zijn of een korter lontje hebben

 

Veel informatie over de werking van de hersenen en hersenaandoeningen kunt u vinden op de website van de hersenstichting.