Cliënttevredenheid

Koopman Ergotherapie hecht veel waarde aan de mening van haar cliënten. Hoe heeft u de begeleiding en zorg ervaren? Wat stelt u op prijs en waar zit ruimte voor verbetering? Ik nodig u van harte uit mij dit kenbaar te maken.

Ook kunt u dit doen door aan het eind van de behandeling een evaluatieformulier in te vullen en zo mee te werken aan het verbeteren van de zorg: nu en in de toekomst. U ontvangt hiervoor per email een uitnodiging van ZorgRespons. De resultaten worden unaniem verwerkt.

Informatie
Folder: Ergotherapie na een CVA

Een duidelijke folder, geschreven voor cliënten en hun naasten. Uitgegeven door Ergotherapie Nederland

Leuk artikel in de Kogge, 14 september 2017

artikel in de Kogge

U kunt op de kopjes klikken voor verdere informatie:

Downloads
Procedure bij klachten
Links
Niet aangeboren hersenletsel