Onderstaande links kunt u aanklikken om naar de betreffende website te gaan:

 

Vergoedingen

Zorgwijzer Alle vergoedingen voor ergotherapie (voor het jaar 2017) op een rijtje, per zorgverzekeraar

 

Hulpmiddelen en advisering

Vegro Uitleen en verstrekking van hulpmiddelen

 

Informatie

Hersenstichting Website van de Hersenstichting, veel achtergrondinformatie over de hersenen en activiteiten die georganiseerd worden.

Ergotherapie Nederland Website beroepsvereniging van ergotherapeuten

SCR Nederland Website van Society for Cognitive Rehabilitation Nederland

Society for Cognitive Rehabilitation Website van Society for Cognitive Rehabilitation (internationaal)