Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie heeft tot doel iemand in staat te stellen te kunnen doen wat hij wil en moet doen in het dagelijks leven.

Kortom: meer grip te krijgen op het dagelijks functioneren en te kunnen deelnemen in de eigen omgeving en aan de maatschappij. Dit houdt meestal in dat er concreet, praktisch aan de slag gegaan wordt. De cliënt (en de naaste omgeving) staat hierbij centraal.

De behandeling is dus altijd ‘zorg op maat’.

 

Voor wie

U kunt voor de behandeling van uiteenlopende problemen bij mij terecht. Voorbeelden zijn:

 • aanhoudende klachten na een val of ongeval, zoals problemen met de informatieverwerking,  prikkelverwerking en pijn;
 • moeite met het uitvoeren van uw huishouden bij bijvoorbeeld reuma;
 • cognitieve klachten, zoals problemen in de concentratie, het geheugen op het plannen;
 • overbelast zijn geraakt (of dreigende overbelasting), waardoor uw werk u steeds zwaarder valt of waardoor u beperkingen ondervindt in uw sociale leven.

 

Behandeling

 

Behandeling kan uit de volgende onderdelen bestaan (afhankelijk van de ervaren problemen en hulpvraag):

 • het hervinden van een balans tussen wat u wilt (of moet) doen en wat u nu kunt;
 • het (opnieuw) leren uitvoeren van activiteiten of vaardigheden;
 • advies over de manier waarop u activiteiten uitvoert;
 • (mantel)zorg die u ondersteunt instrueren de juiste begeleiding te bieden bij het uitvoeren van de activiteiten;
 • advies over de omgeving waarin u woont, met als doel het handelen te verbeteren;
 • sensorische integratie behandeling, dit is een methode gericht op het beter leren omgaan en/of verwerken van prikkels
 • ReAttach behandeling

Ergotherapie is bewezen effectief: met behulp van de ergotherapeut neemt de zelfstandigheid en veiligheid van het functioneren toe.

Meer informatie over ergotherapie kunt u lezen op www.ergotherapie.nl

Vragen? Neem contact met mij op. Ik sta u graag te woord.

Neem contact op

Koopman Ergotherapie
Overweg 3
1713 HX Obdam

t 06 8111 9029
e info@koopmanergotherapie.nl
www.koopmanergotherapie.nl

Kamer van Koophandel: 679 85 785
AGB code zorgverlener: 8800 2337
AGB praktijkcode: 8805 1694