Ergotherapie

Ergotherapie heeft tot doel iemand in staat te stellen te kunnen doen wat hij wil en moet doen in het dagelijks leven.

Kortom: meer grip te krijgen op het dagelijks functioneren en te kunnen deelnemen in de eigen omgeving en aan de maatschappij. Dit houdt meestal in dat er concreet, praktisch aan de slag gegaan wordt. De cliënt (en de naaste omgeving) staat hierbij centraal.

De behandeling is dus altijd ‘zorg op maat’.

Voor wie

U kunt voor de behandeling van uiteenlopende problemen bij mij terecht. Voorbeelden zijn:

  • nekklachten en/of problemen met de informatieverwerking en prikkelverwerking na een ongeluk (whiplash);
  • moeite met het uitvoeren van uw huishouden bij bijvoorbeeld reuma;
  • problemen in de coördinatie waardoor u moeilijker kunt schrijven, na bijvoorbeeld een CVA;
  • overbelast zijn geraakt waardoor uw werk u steeds zwaarder valt of waardoor u beperkingen ondervindt in uw sociale leven, door bijvoorbeeld chronische pijn.

 

Behandeling

Behandeling kan uit de volgende onderdelen bestaan (afhankelijk van de ervaren problemen en hulpvraag):

  • het hervinden van een balans tussen wat u wilt (of moet) doen en wat u nu kunt;
  • het (opnieuw) leren uitvoeren van activiteiten of vaardigheden;
  • advies over de manier waarop u activiteiten uitvoert;
  • (mantel)zorg die u ondersteunt instrueren de juiste begeleiding te bieden bij het uitvoeren van de activiteiten;
  • advies over de omgeving waarin u woont, met als doel het handelen te verbeteren;
  • sensorische integratie behandeling, dit is een methode gericht op het beter leren omgaan en/of verwerken van prikkels.

Ergotherapie is bewezen effectief: met behulp van de ergotherapeut neemt de zelfstandigheid en veiligheid van het functioneren toe.

Meer informatie over ergotherapie kunt u lezen op www.ergotherapie.nl

Vragen? Neem contact met mij op. Ik sta u graag te woord.