Cognitieve revalidatie therapie

Cognitieve revalidatie therapie

Wanneer cognitieve problemen of klachten op de voorgrond staan kan cognitieve revalidatie therapie een goede aanvulling op ergotherapie zijn. De therapie kan na ontslag uit het ziekenhuis starten, of een aanvulling zijn op een eerder gevolgde revalidatieperiode. Als u thuis bent pakt u immers de draad weer op.  De ervaring leert dat het moeilijk blijkt voor veel cliënten om wat in de revalidatie geleerd is, thuis toe te passen.

Cognitieve revalidatie therapie richt zich op het herwinnen of compenseren van cognitieve vaardigheden die ten gevolge van hersenletsel beperkt, veranderd of verdwenen zijn.

 

Doel van de therapie is het verbeteren van vaardigheden om alledaagse handelingen weer uit te kunnen voeren en het vergroten van inzicht om uzelf beter te gaan begrijpen.

Behandeling

 

De behandeling kan bestaan uit:

  • het trainen van processen die nodig zijn om uiteindelijk activiteiten uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld de aandacht erbij kunnen houden);
  • het opnieuw leren van vaardigheden of activiteiten;
  • het leren om strategieën toe te passen;
  • het leren gebruik te leren maken van hulpmiddelen;
  • psycho-educatie: hiermee wordt bedoelt uitleg aan u en/of uw omgeving om beter te begrijpen wat er gebeurt is en hoe hier mee om te gaan.

Afhankelijk van de problemen is cognitieve revalidatie gericht op herstel of op het leren omgaan met de beperkingen. Uitgangspunt zijn uw mogelijkheden en beperkingen en de doelen die u wilt bereiken, waarbij het handelen altijd centraal staat.

Neem contact op

Koopman Ergotherapie
Overweg 3
1713 HX Obdam

t 06 8111 9029
e info@koopmanergotherapie.nl
www.koopmanergotherapie.nl

Kamer van Koophandel: 679 85 785
AGB code zorgverlener: 8800 2337
AGB praktijkcode: 8805 1694