Koopman Ergotherapie hecht veel waarde aan het continueren van de zorg, maar is zich ook bewust van de verantwoordelijkheid in het voorkomen van verspreiding van dit virus.

Dit houdt in dat er continu gekeken wordt op welke wijze behandeling doorgang kan vinden. Waar mogelijk worden nog steeds de afspraken omgezet naar een telefonische of beeldbelafspraak. Daarnaast worden huisbezoeken ingepland (wanneer er geen COVID-19 gerelateerde klachten zijn), waarbij zoveel mogelijk de 1,5 m afstand gehandhaafd wordt en er extra aandacht is voor de hygiëne. Bij behandeling op de praktijk is ook extra aandacht voor de hygiëne.

Nieuwe cliënten kunnen zich blijven aanmelden. In overleg wordt besloten of behandeling kan plaatsvinden en in welke vorm. Mocht u vragen hebben, bel gerust op 06-81119029 of mail naar info@koopmanergotherapie.nl.

Koopman Ergotherapie biedt zorg na COVID-19. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de artsen en andere behandelaren die bij u betrokken zijn.

Extra informatie voor reeds in behandeling zijnde als nieuwe cliënten van Koopman Ergotherapie.